Szávszélesség mérés parancssorból

Ha bérelsz egy új szervert, vagy vps-t és szeretnéd tudni az ottani szerver letöltési sávszélességét letesztelheted a következőképpen:

wget http://ftp.fsn.hu/testfiles/512PiB-1

Leállítás a CTRL+C billparanccsal.

A kimenete

–2012-12-17 15:06:55– http://ftp.fsn.hu/testfiles/512PiB-1
Resolving ftp.fsn.hu… 195.228.252.133, 2001:4c48:2:a33e::11
Connecting to ftp.fsn.hu|195.228.252.133|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 576460752303423487 (512P) [text/plain]
Saving to: `512PiB-1′

0% [ ] 781,234,256 59.6M/s

A példából látszik, hogy a mérés (illetve leállítás) pillanatában 59.6 megbájt/másodperc sebességgel töltöttünk le.Végtelenített file-ról van szó, tehát ne nagyon várjuk, hogy a letöltés egyszer véget ér. 😀

Linuxos FTP szerver? Naná!

Wired to FTPLehet, hogy már kezd nevetségessé válni az én linux-debian mániám, de láthatjátok, hogy rengeteg célfeladatra kiváló teljesítményt és minőséget nyújt.

Tehát arról van szó, hogyha egy dedikált ftp szervert szeretnénk üzemeltetni akkor lehet okosabb dolog lenne adatbázisban tárolni a júzerek adatait.

Az ftpd és mysql-re fog az egész épülni. Hajrá, kezdjünk neki:

apt-get install pure-ftpd-mysql mysql-server mysql-client

Létre kell hozni csoportot és egy felhasználót a rendszerben:
groupadd -g 2001 ftpgroup
useradd -u 2001 -s /bin/false -d /bin/null -c “pureftpd user” -g ftpgroup ftpuser

Jelentkezzünk be parancssorból mysql-be:
mysql -u root -p

Adjuk meg a root jelszót, aztán végezzük el az alábbi parancsokat:
GRANT SELECT ON ftpd.* TO vhosts@localhost IDENTIFIED BY ‘mypasswd’;
FLUSH PRIVILEGES;
CREATE DATABASE ftpd;
USE ftpd;

CREATE TABLE users (
user varchar(30) NOT NULL,
password varchar(64) NOT NULL,
home varchar(128) NOT NULL,
bandwidth_limit_upload smallint(5) NOT NULL default 0,
bandwidth_limit_download smallint(5) NOT NULL default 0,
ip_allow varchar(15) NOT NULL default ‘any’,
quota smallint(5) NOT NULL default ‘0’,
quota_files int(11) NOT NULL default 0,
active enum(‘yes’,’no’) NOT NULL default ‘yes’,
PRIMARY KEY (user),
UNIQUE KEY User (user)
) TYPE=MyISAM;

INSERT INTO users (user, password, home) VALUES (‘username’, MD5(‘mypasswd’), ‘/home/username’);

quit;

Most létrehoztuk a szükséges táblákat és egy próbarekordot, amit majd később esetleg módosíthatunk.

Futtassuk ezeket:
echo “” >> /etc/pure-ftpd/db/mysql.conf

Szerkesszük a fent kiürített file-t:
pico /etc/pure-ftpd/db/mysql.conf

Másoljuk be az alábbi sorokat a megnyitott szerkesztőbe:
MYSQLSocket /var/run/mysqld/mysqld.sock

MYSQLUser vhosts
MYSQLPassword mypasswd
MYSQLDatabase ftpd
MYSQLCrypt md5
MYSQLDefaultUID 2001
MYSQLDefaultGID 2001
MYSQLGetPW SELECT password FROM users WHERE user = “\L” AND active = “yes” AND (ip_allow = “any” OR ip_allow LIKE “\R”)
MYSQLGetDir SELECT home FROM users WHERE user = “\L”AND active = “yes” AND (ip_allow = “any” OR ip_allow LIKE “\R”)
MySQLGetBandwidthUL SELECT bandwidth_limit_upload FROM users WHERE user = “\L”AND active = “yes” AND (ip_allow = “any” OR ip_allow LIKE “\R”)
MySQLGetBandwidthDL SELECT bandwidth_limit_download FROM users WHERE user = “\L”AND active = “yes” AND (ip_allow = “any” OR ip_allow LIKE “\R”)
MySQLGetQTASZ SELECT quota FROM users WHERE user = “\L”AND active = “yes” AND (ip_allow = “any” OR ip_allow LIKE “\R”)
MySQLGetQTAFS SELECT quota_files FROM users WHERE user = “\L”AND active = “yes” AND (ip_allow = “any” OR ip_allow LIKE “\R”)

Végezzünk el néhány beállítást ismét:
echo “yes” > /etc/pure-ftpd/conf/DontResolve
echo “yes” > /etc/pure-ftpd/conf/ChrootEveryone

Ha nem tetszik az alapértelmezett 21-es port akkor meg lehet változtatni:

echo “port” > /etc/pure-ftpd/conf/Bind

Ha tűzfal van és gondok adódnak a csatlakozással (passzív mód) érdemes megadni az ftpd-nek a port range-t:

echo “porttól portig” > /etc/pure-ftpd/conf/PassivePortRange

pl.: echo “29799 29899” > /etc/pure-ftpd/conf/PassivePortRange, tehát nem kell a két portszám közé se kötőjel, se semmi, csak szóköz.

 

Ha mindennel végeztünk újraindítjuk az ftpd szervert:
/etc/init.d/pure-ftpd-mysql restart

 

Ha nem szeretnénk szívni később parancssori mysql-el a felhasználók menedzselését illetőleg telepítsük fel az alábbi csomagokat:

aptitude install apache2
aptitude install php5 libapache2-mod-php5

apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl php5-json
apt-get install phpmyadmin

/etc/init.d/apache2 restart

 

Ezek után a http://szerver-ip-címe/phpmyadmin címen tudunk a mysql root felhasználóval bejelentkezni és az ftpd táblában ügyködni.

Fontos! Ha jelszót viszünk be ne felejtsünk el md5 kódolást beállítani!

Biztonsági mentés debianon

Backup_center_iconKomplett webszerver költöztetésekor adódott a kérdés, hogy tényleg – hogy is kellene lementeni a komplett linux rendszert működés közben. Legegyszerűbb és legnagyszerűbb megoldás tar.gz-vel becsomagolni.

Mentés készítése

tar –exclude=/var/run –exclude=/var/tmp –exclude=/dev –exclude=/mnt –exclude=/proc –exclude=/tmp –exclude=/sys –exclude=/var/backups/full_backup  -czpvf /var/backups/full_backup/full_backup.tar.gz /

Az –exclude=…-ban megadott könyvtárak tömörítésből kihagyásra kerülnek (mert amúgy feleslegesek).

Visszaállítás, kicsomagolás

cd /
tar -xvf /var/backups/full_backup/full_backup.tar.gz

 

A megoldásért köszönet Lukács István kollégámnak! 🙂

NTFS partíció csatolása debian renszerbe

ntfs-1Szenvedtem vele egy sort, amikor ezzel a módszerrel próbálkoztam:

mount /dev/sdxy  /mnt/akarmi

 

Működni működik, lehet olvasni a meghajtót. De aztán szükség esetén kiderül, hogy csak olvasásra csatolódik fel az ntfs meghajtó. Ahhoz, hogy tudjuk írni – kell egy kicsit maszekolni is.

Első körben, egyszeri alkalommal toljuk fel az ntfs-3g csomagot

apt-get install ntfs-3g

aztán:

mount -t ntfs-3g /dev/sdxy   /mnt/akarmi