SSD cache linux rendszeren

Képzeld el – van egy méretes HDD-d, melyen adatbázist tárolsz, torrentezel, vagy oprendszert futtatsz. Végülis mindegy, a lényeg az, hogy néha marha lassú a rendszer, IOwait a plafonban.

Tudod jól, hogy kéne ssd-re váltani, de nincs az a pénz, hogy marha nagy HDD-k helyett SSD-kre cseréljél.

Szóval a probléma adott, HDD kéne megközelítőleg SSD tempóban – vajon mi lehet a megoldás?

Mintapélda, teljesítményben egy idális világot képez :)
Mintapélda, teljesítményben egy idális világot képez 🙂

Egy korábbi részben ecseteltem egy lehetséges megoldást erre vonatkozóan Windows rendszeren, de most nálam linux szerveren adódott a probléma és a dolog megoldásért kiáltott és végül találtam valamit.

bcache

Az elv itt is azon alapul, hogy a merevlemez írási és olvasási gyorsítótárát kiegészíti a rendszerhez illesztett plusz SSD.

Nekem egy 3T-os disk-em van és úgy alakult, hogy egy 60G SSD felhasználható a célra. Mindkét meghajtót a leggyorsabb sata portokra csatlakoztattam és az alábbiakat műveltem.

Törölnöm kellett a teljes ssd-t és a gyorsítani kívánt partíciót (sde = SSD, sdc = HDD):

wipefs -a /dev/sde

wipefs -a /dev/sdc1

Létrehoztam egy bcache partíciót:

make-bcache -C /dev/sde -B /dev/sdc1 --block 4k --discard --writeback

Írási gyorsítótártól ha tartasz ne használd a writeback paramétert, ha pedig az ssd-d nem támogatja a TRIM módot vedd ki a discard paramétert.

Ezután már csak létrehoztam az új tömbön egy fájlrendszert:

mkfs.ext4 /dev/bcache0

Majd /etc/fstab-ba felvettem a /dev/bcache0 virtuális meghajtót és voila.

Statisztikákért pedig ezekhez nyúlok:

cat /sys/block/bcache0/bcache/dirty_data

tail /sys/block/bcache0/bcache/stats_total/*

Vagy akár folyamatosan:

watch -n 5 tail /sys/block/bcache0/bcache/stats_total/*

 

Jó kísérletezést! 🙂

Szerverek telepítési howto-k

https://www.howtoforge.com/tutorial/install-apache-with-php-and-mysql-lamp-on-debian-jessie/

https://www.howtoforge.com/tutorial/install-apache-with-php-and-mysql-on-ubuntu-16-04-lamp/

https://www.linode.com/docs/web-servers/apache/install-php-fpm-and-apache-on-debian-8

https://github.com/Froxlor/Froxlor/wiki/apache2-with-fcgid

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-apache-http-server-as-reverse-proxy-using-mod_proxy-extension

Domain létrehozása fcgi-php-apache2 konfiguráción

#!/bin/bash
useradd $1
mkdir /home/$1
mkdir /home/$1/$1.$2
mkdir /home/$1/logs
chown $1:$1 /home/$1 -R *
passwd $1 
passwd -u $1
usermod -s /bin/bash $1
usermod -a -G $1 www-data
chmod 750 /home/$1echo "<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin webmaster@localhost
 ServerName $1.$2
 ServerAlias www.$1.$2
 DocumentRoot /home/$1/$1.$2
 ErrorLog /home/$1/logs/error.log
 CustomLog /home/$1/logs/access.log combined
 
 <IfModule mod_fastcgi.c>
 AddType application/x-httpd-fastphp5 .php
 Action application/x-httpd-fastphp5 /php5-fcgi
 Alias /php5-fcgi /usr/lib/cgi-bin/php5-fcgi-$1.$2
 FastCgiExternalServer /usr/lib/cgi-bin/php5-fcgi-$1.$2 -socket /var/run/php5-fpm-$1.$2.sock -idle-timeout 300 -pass-header Authorization
 </IfModule>
 
</VirtualHost>

<Directory /home/$1/$1.$2/>
 Options FollowSymLinks MultiViews
 AllowOverride All
 Order allow,deny
 allow from all
</Directory>
" > /etc/apache2/sites-available/$1.$2.conf

echo "[$1.$2]

user = $1
group = $1

listen = /var/run/php5-fpm-$1.$2.sock

listen.owner = www-data
listen.group = www-data

pm = dynamic

pm.max_children = 20

pm.start_servers = 2

pm.min_spare_servers = 1

pm.max_spare_servers = 20

chdir = /" > /etc/php5/fpm/pool.d/$1.$2.conf

a2ensite $1.$2.conf

systemctl restart php5-fpm.service
service apache2 restart

echo 127.0.0.1 $1.$2 >> /etc/hosts

	

php7 szerver telepítés debian 9-en

apt-get -y install curl mysql-server mysql-client mariadb-server mariadb-client apache2 php7.0 libapache2-mod-php7.0 php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php-pear php-imagick php7.0-imap php7.0-mcrypt php-memcache php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-sqlite3 php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-mbstring php-gettext phpmyadmin git php7.0-zip 
mysql_secure_installation

mysql -u root -p

CREATE USER 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'jelszó';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
apt-get install -y nodejs build-essential
npm install -g google-closure-compiler-js